Steun ons en help Nederland vooruit

Timo Otten

Fractievolger

Beek

In 2019 ben ik met mijn gezin verhuisd van Arnhem naar Beek. Wij wilden onze zoon graag dezelfde rustige en waardevolle opvoeding en omgeving bieden als de kindjaren die mijn vrouw hier in de regio had meegemaakt. Wat een goede keuze is dat geweest! We genieten enorm van het dorp en de omgeving en voelen ons erg welkom. Sinds 2012 werk ik voor een andere gemeente in Gelderland op het gebied van openbare orde en veiligheid en het sociaal domein.

Ik heb politiek altijd interessant gevonden, maar voelde me tot nu toe nooit ergens thuis genoeg om een duurzame verbintenis met een politieke fractie aan te gaan. Nu we van plan zijn in Montferland te blijven vond ik het tijd om iets terug te doen voor de maatschappij en mijn interesse in de politiek om te zetten in lidmaatschap van D66.

Politiek is voor mij niet een podium om aan tegenstellingen vast te houden, maar vooral een plek waar ik hoop met een gezonde kritische blik en een respectvolle discussie het best mogelijke voor de inwoners van Montferland te bereiken. D66 was voor mij dé fractie waarin ik me thuis voelde en waarvan thema’s als klimaat, huisvestingsbeleid, zorg en gezondheid, veiligheid, en een betrouwbare en gezonde overheid het dichtst aansluiten bij wat ik belangrijk vind. Als fractievolger voor D66 heb ik de mogelijkheid om hierover mee te praten op dé plek waar ik in Montferland de meeste impact kan hebben, namelijk de gemeenteraad!

Meer van Timo Otten