Steun ons en help Nederland vooruit

Even voorstellen

Op deze pagina stellen (actieve) leden van D66 Montferland zich voor.

Mark Heebing

We maken het allemaal wel eens mee. Een vurige conversatie met een collega, sterke verhalen vertellen onder het genot van een glaasje met vrienden, of een gesprek met zomaar een voorbijganger op straat en voor je het weet ben je beland in een politieke discussie. Vaak levert het nieuwe inzichten, grote onzin of een nieuw contact op. Maar er moet meer winst te behalen zijn uit hetgeen wat er leeft dacht ik.

Dat verschillende belangen ter sprake komen is al veel winst maar jammer dat veel van de uitgesproken woorden verdampen. Om daadwerkelijk iets met deze goede ideeën te doen wil ik daar graag verder in gaan. Als een antenne signalen vanuit de samenleving oppikken en om kunnen zetten in daden waarmee we samen de kwaliteit van leven in onze gemeente hoog kunnen houden en waar nodig verbeteren. Dat is waarom ik, Mark Heebing, het politieke landschap ben gaan betreden. Ik ben in 2014 lid geworden van D66.

De reden dat ik mij heb aangesloten bij de Democraten 66 komt voort uit mijn interesse voor het sociaalliberalisme en de positieve insteek. Daarbij is er binnen deze inspirerende club veel ruimte je te ontwikkelen. Zo ook bij D66 Montferland. De partij staat open voor ieders mening, van nieuwe ideeën tot een kritische noot. Kortom, scherpte en diepgang met een visie voor morgen, maar zeker ook voor de langere termijn.

Momenteel ben ik 25 jaar oud en woonachtig in Beek.  Vanaf 2014 was ik lid van de steunfractie. Na het verkiezingssucces van D66 Montferland op 21 maart 2018 en de vruchtbare coalitieonderhandelingen zit ik samen met Freddy van Dijken in de raad. Ik zet mij graag in voor een beter en mooier Montferland. Het raadswerk is een goede manier om dit tot uiting te brengen. Heb je ideeën voor een mooier en beter Montferland, dan horen wij graag van je!

Niels Wiendels

Wie: Niels Wiendels (20), Didam
Studie: Economische geschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Speerpunten: Jongeren moeten meer bij de politiek worden betrokken. Zij zijn immers de toekomst van onze kernen. Hun stem is belangrijk om de krimp in onze gemeente tegen te gaan. Door de jongeren meer bij de politiek te betrekken, zullen zij zich gehoord voelen en zal het voor jongeren aantrekkelijker worden om hier te blijven wonen of na de studie terug te keren.

Waarom: Ik ben actief geworden bij D66, omdat de betrokkenheid van jongeren zeer laag is bij de gemeentepolitiek. Ik wil laten zien dat de gemeentepolitiek zeer belangrijk is voor jongeren en dat het goed te combineren is met het studentenleven, ook als je op kamers woont. Daarnaast voel je je meer betrokken bij je eigen omgeving; je weet immers wat er speelt en je mag er een mening over hebben en laten horen. Samen met Mark en D66 wil ik een nieuw (jong) progressief geluid laten horen in Montferland.

Freddy van Dijken

Waarom D66?

Ik wil van toegevoegde waarde zijn en iets voor de gemeenschap betekenen. Ik geloof in een samenleving waarin we het samen moeten doen. Samen zorgen we voor de leefbaarheid en daar hebben we allemaal een rol in. Ik lever daar graag mijn bijdrage aan. Ik wil deze regio vooruit helpen en toekomstbestendig maken.

Wie ben ik? Ik woon in Stokkum, maar ben opgegroeid in Noord Nederland. In Oost Groningen heb ik mij ontwikkeld in een klein dorp en heb dus ook al vroeg ervaren wat het is om in een kleine gemeenschap te wonen en actief te zijn in het verenigingsleven. Ook heb ik dat meegekregen in de opvoeding. Gedurende mijn studie ben ik in Arnhem beland en heb daar tot 2008 gewoond. Het dorp Stokkum voelde dan ook als een warm bad: je kunt er zijn wie je bent en als je er moeite voor doet wordt je snel opgenomen in de gemeenschap (ook al val je in de categorie import) en kun je ook van toegevoegde waarde zijn voor je directe omgeving.

Privé: Ik ben getrouwd en woon samen met André Menting, commissielid voor PvdA Montferland. Dat zorgt voor de nodige politieke discussies binnenshuis. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hangen er ook weer twee partijposters voor het raam. Samen met inmiddels twee honden en 5 kippen wonen we op een van de mooiste plekken van deze gemeente aan de rand van het Montferlandse bos. Daar ben ik ook trots op en laat het vol enthousiasme zijn aan vrienden, familie, bekenden en collega’s. Ik ben actief voor Tennisvereniging Bergh in ’s-Heerenberg. Ik zit al vele jaren in het bestuur en ik zorg ervoor dat het clubhuis draait, er tennislessen worden georganiseerd en er voldoende activiteiten zijn voor jong en oud. Een levendige vereniging is immers van levensbelang om een vereniging te laten bestaan.

Zakelijk: Dagelijks mag ik mijn bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren in een zeer boeiend vakgebied. Ik ben verbonden aan de duurzaamste hogeschool van Nederland, Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp! Ik geef les op het hbo en ben projectleider van een nieuw op te zetten opleiding Management van de Leefomgeving. Daarnaast leg ik de verbinding tussen mbo’s en het hbo en middelbare scholen en het hoger onderwijs binnen de regio. Ik ben een ambassadeur en relatiebeheerder van de hogeschool. Om nog meer te kunnen betekeken voor de studenten volg ik een Master Pedagogiek. Met de opgedane kennis blijf ik het onderwijs op de hogeschool vernieuwen en loop daarbij graag voorop.

Mijn ambities: Ik wil mijn kennis en passie voor groen en het verduurzamen van de maatschappij en mijn kennis op het gebied van ruimtelijke planvorming en processen samen delen met mensen, zodat we iets samen kunnen bereiken. Stilstand is wat mij betreft achteruit gang en we moeten inspelen op de grote maatschappelijke veranderingen, zeker binnen de omgeving van Monterland. Deze omgeving is prachtig en bied veel kansen, maar als we niks doen is krimp onze vijand. Mijn ambitie binnen D66 Montferland is dat we binnen de gemeente een serieuze gesprekspartner zijn en onze mening er toe doet. Wij kunnen het verschil maken in een gemeenteraad die al tientallen jaren op traditionele wijze wordt bestuurd en die ons niet vooruit helpt.

Wat doe ik binnen D66 Montferland? Ik ben sinds 2018 raadslid voor D66 Montferland en de fractievoorzitter.  Daarnaast is mijn kracht dat ik een fanatiek campagnevoerder kan zijn tijdens verkiezingstijd en was ik de campagnecoördinator tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ik verbind graag mensen aan elkaar en zoek de samenwerking met ander D66 afdelingen. Ik maakte ook deel uit van het bestuur van D66 Liemers-Grensland.

 

Edwin VerschoorEdwin Verschoor

Ik ben Edwin Verschoor. Ik ben geboren en getogen in het mooie Oosterbeek en ongeveer 14 jaar geleden verhuisd naar Didam. Ik werk in de bloemen- en plantenhandel als merchandiser Retail. Ik ben een trouwe supporter van voetbalclub Vitesse en ben bij alle thuiswedstrijden aanwezig. Op dit moment zit ik namens D66 in de raadscommissie Maatschappij en Organisatie van de gemeente Montferland.

Na de verkiezingen van 2010, waar er voor onze D66 gemeente veel gebeurd is, heb ik me als lid aangemeld. Doel was om alle D66-sympathisanten weer bij elkaar te brengen. Dat is deels gelukt, samen met Ruth Mijnen en Johan Drenth hebben we onze kern een nieuwe impuls gegeven. In later stadium kwamen daar ook andere leden bij. Iedereen bedankt voor het vertrouwen in ons .

Nu de verkiezingen zijn geweest en we inmiddels twee zetels in de raad hebben, neem ik opnieuw deel in de raadscommissie Maatschappij en Organisatie. Jongeren en maatschappelijke problemen zijn mijn speerpunten, die ik meeneem in de commissie. Dus heb je wensen, opmerkingen of zie je kansen voor jongeren, meld je dan bij mij.

Ik hoop dat we met alle leden en ook de nieuwe leden een mooie toekomst maken voor de komende 4 jaar.

 

Laatst gewijzigd op 1 mei 2018