Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouder

D66 maakt deel uit van het college en de coalitie. We zijn er trots op deze periode in te gaan met een eigen wethouder, Ruth Mijnen.

Portefeuilleverdeling wethouder Mijnen (1 fte)

 

WMO

Jeugdzorg

Regionale samenwerking sociaal domein

Volksgezondheid

Sport

Wie ben ik?

Als ik dit schrijf ben ik 58 jaar en net twee dagen wethouder, getrouwd, twee volwassen zonen en woonachtig in Stokkum. Ik ben geboren in het hartje van ’s-Heerenberg en vanwege studie weggetrokken. Na in meerdere regio’s van Nederland gewoond te hebben ben ik met een net gestart gezin jaren later weer neergestreken in Stokkum. Mijn initiële opleiding is leraar geschiedenis/maatschappijleer, aangevuld met commerciële opleidingen en uiteindelijk de Master Pedagogiek. Tot het moment dat ik wethouder werd, werkte ik in het mbo- onderwijs en hield ik mij met name bezig met het opleiden van leraren. Onderwijs is een prachtig vakgebied en ik beschouw het als een voorrecht om elke dag weer met jonge mensen te mogen werken. Naast werk en politiek ben ik een verwoed lezer, geschiedenis en politiek zijn mijn interesses en heb ik de rijkdom van een grote familie- en vriendenkring. Verder speel ik cello en probeer mijn muzikale steentje bij te dragen in het Kamerorkest Bergh.

Waarom politiek actief?

“Voor niets gaat de zon op….”is een uitspraak van mijn vader als hij aan wilde geven dat je in principe voor alles moeite moet doen. Niets is vanzelfsprekend. Voor een fijne woon- en leefomgeving moet je ook moeite doen. Zelf gaf hij het voorbeeld door in vele verenigingen actief te zijn naast zijn drukke baan en uit te helpen daar waar mogelijk. In mijn familie een goed opgevolgd voorbeeld. Ook ik ben vanaf mijn tienerleeftijd op de een of andere manier actief geweest naast studie en werk. Als ik politiek besprak met mijn studenten, kreeg ik vaak de opmerking “Waarom bent u niet politiek actief?” en dat zet aan het denken. Gemeentepolitiek gaat over vele facetten in mijn directe woon- en leefomgeving en daar wil graag aan bijdragen. Moeite voor doen en zorgen dat ook in de toekomst deze gemeente een mooie leefomgeving blijft.

Waarom D66?

Ondanks mijn geschiedenis achtergrond geloof ik niet in “vroeger was alles beter”. Integendeel, ik zie veel vooruitgang en denk graag in dat het nog beter kan en kijk optimistisch naar de toekomst. Zonder de ogen te sluiten voor de kwetsbare groepen en het milieu. Die toekomst wil ik graag mede vorm geven maar dat kan ik als raadslid niet alleen. Juist lokale democratie is bij uitstek geschikt om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen, mee te laten denken. Ik geloof oprecht in de mens, het goede in de mens. En juist die optimistische kijk op de toekomst, zonder alles zeker te weten, vertrouwen in de mens, gecombineerd met het sociaalliberalisme is wat mij bij D66 bracht. Pragmatisch, open en bereid om buiten kaders te denken.

En nu voor Montferland?

Een mooie groene gemeente met veel uitdagingen. Hoe houd je leefbaarheid in de vele kernen overeind, hoe behoud je jongeren voor de gemeente en hoe houd je groen – groen? Om maar een paar vragen te benoemen. Belangrijk uitgangspunt voor mij is dat zoveel mogelijk mensen meedenken en betrokken worden bij de lokale democratie. Jongeren met name. Alleen dan is democratie ook echt democratie. Buiten de oude kaders denken en communiceren. Kijken wat technologische ontwikkelingen kunnen doen voor leefbaarheid en het milieu, open, transparant en altijd bereid om samen te werken. Een fijne woon- en leefomgeving voor nu en voor in de toekomst. Hier wil ik mij voor blijven inzetten, dat heb ik vier jaar gedaan in de rol van raadslid en fractievoorzitter en nu als wethouder.

Ruth Mijnen

Ruth Mijnen

Wethouder