Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen 2018

In dit document lees je de reactie van D66 Montferland op de eerste programmabegroting van dit college. Deze begroting is voor 2019 en een meerjarenbegroting voor 2020 t/m 2022. In dit document is ook een vertaalslag gemaakt van de plannen van deze coalitie, beschreven in het coalitieprogramma “Samen krijgen we het voor elkaar”, opgesteld door de partijen CDA, Lokaal Belang Montferland, VVD en D66.

Algemene Beschouwingen programmabegroting D66 Montferland 2019 definitief

Gepubliceerd op 06-11-2018 - Laatst gewijzigd op 06-11-2018