Steun ons en help Nederland vooruit

Onze ambities ten aanzien van bestuur, regionale samenwerking en financiën

• Samenwerking in Gemeenschappelijke Regelingen alleen met duidelijke prestatieafspraken en democratische legitimiteit
• Regionale samenwerkingsverbanden, helder en transparant, navolgbaar in resultaat.
• Bij nieuwe samenwerkingsverbanden de oriëntatie van inwoners leidend
• Gezonde financiële huishouding en reserves op orde houden. Terughoudendheid bij mogelijke hoge financiële risico’s

Laatst gewijzigd op 22 november 2018