Steun ons en help Nederland vooruit

Onze ambities ten aanzien van zorg voor iedereen in Montferland

• Zorg is bereikbaar en passend
• Benutten van kansen door optimaal gebruik te maken voorzieningen: mede gebruik door zorgaanbieders en welzijnsorganisaties in de kern, welzijns- en ouderenzorg dicht bij de mensen
• Vereenvoudigen aanpassen woningen ten behoeve van levensbestending wonen
• Samenwerking met omliggende gemeentes om (specialistische) jeugdzorg optimaal en efficient te kunnen aanbieden
• Wijkteams zijn bereikbaar en proactief
• Digitale veiligheid en privacy op orde

Laatst gewijzigd op 22 november 2018