Steun ons en help Nederland vooruit

Onze ambities ten aanzien van duurzame ontwikkeling

• Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming
• Regionale aanpak ten behoeve van plaatsing en locatie windmolens
• Geen aardgas meer in nieuwbouwwijken
• Stimuleren duurzame kansen: duurzaamheidslening/ stimuleren lokale en particuliere initiatieven
• Geothermie en warmte-koude opslag inzetten als nieuwe technieken

Laatst gewijzigd op 22 november 2018