Steun ons en help Nederland vooruit

Onze ambities ten aanzien van communicatie met de inwoners van Montferland

• Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij planvorming
• Goede bereikbaarheid van de gemeente (ook digitaal)
• Stimuleren ondernemende houding inwoners
• Inzet van nieuwe communicatiemiddelen
• Wijk- en dorpsraden niet langer als enig middel om mee te praten, te informeren en te betrekken

Laatst gewijzigd op 22 november 2018