Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Communicatie met de inwoners van Montferland

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. D66 wil dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en D66 wil dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.

Meer inspraak voor inwoners en meer mogelijkheden om bij de uiteindelijke besluitvorming betrokken te worden, dat is waar het om draait. Dat betekent dat de gemeente samenwerking zoekt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Niet langer is het de gemeente die bepaalt, maar die samen met inwoners tot mooie voorstellen komt. Dat hoeft niet altijd via de wijk- en dorpsraden, maar kan ook door een groep enthousiaste inwoners. Maatwerkdemocratie is een goede stap maar voor D66 eigenlijk achterstallig onderhoud.

Centraal staat: samen aan tafel, samen bepalen en samen aan de slag. De inwoner moet tevreden zijn over de dienstverlening, de beleving van de inwoner staat hierbij centraal.