Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs in Montferland

Kwalitatief goed onderwijs is een investering in de toekomst van ons land, van onze gemeente en van de kinderen van nu en straks. D66 staat voor het beste onderwijs. Ons land en onze jeugd moeten toegerust zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Het onderwijs moet kinderen voorbereiden op een toekomst met beroepen die we nu nog niet kennen maar die zeker heel anders zullen zijn dan veel beroepen die we nu kennen. Dat betekent dat kinderen kennis en vooral vaardigheden moeten bezitten die ze hierop voorbereid.

D66 wil dan ook dat dat de gemeente er voor zorgt dat de huisvesting van de scholen op orde is. Uitgangspunt is een kwalitatief hoogwaardige school op bereikbare afstand. De gemeente gaat niet over het sluiten van een school, die verantwoordelijkheid ligt bij een schoolbestuur. De gemeente gaat wel over goede faciliteiten en een goede bereikbaarheid. Veilige fietsroutes naar een school zijn van belang.

De gemeente gaat onderzoeken samen met schoolbesturen hoe ervoor gezorgd kan worden dat basisscholen de beschikking krijgen over een conciërge of een andere vorm van onderwijs ondersteuning, zodat onderwijsgevenden meer aandacht kunnen besteden aan het onderwijs zelf.

D66 wil jongeren voorbereiden op toekomstige (banen)mogelijkheden over de grens. Daarom wil D66 Duits stimuleren als taal op basisscholen en het voortgezet onderwijs
D66 wil dat de gemeente actief verder gaat met het bestrijden van on- en laaggeletterdheid onder volwassenen binnen de gemeente en zet in op bij- en omscholing om kansen van inwoners te vergroten.

D66 kiest voor de toekomst, jouw toekomst